Witamy na stronie internetowej prywatnej szkoły w Niecieczy


W skład zespołu szkół wchodzą trzy placówki:

- Publiczne Katolickie Przedszkole
- Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa
- Publiczne Katolickie Gimnazjum


O szkole

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”

10.09.1993r.- Tallin

„Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom”

10.09.1993r. – Tallin

„Każdy z Was młodzi przyjaciele ma w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które należy wykonać i wypełnić nie wolno zdezerterować”

12.06.1987r. – Gdańsk-Westerplatte

„Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

12.06.1987r. – Gdańsk-Westerplatte

papiez_dzieci

>> JAN PAWEŁ II <<

Słowa wypowiedziane przez naszego Wielkiego Polaka Jana Pawła II są myślą przewodnią funkcjonowania naszego Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola w Niecieczy dzieci są dla nas najważniejsze. Wszystko co się zmienia w naszej Szkole jest przede wszystkim dla dzieci. Edukacja to nie tylko nasza praca, ale przede wszystkim nasza pasja, którą chcemy się dzielić z innymi. Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności towarzyszyć uczniom na drodze do poznawania i spełniania siebie. Podstawą naszego działania jest rzetelne i obiektywne przekazywanie wiedzy na bazie spójności programowej i ciągłości edukacyjnej. Praca naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i twórczej współpracy: uczniów, nauczycieli , rodziców i organu prowadzącego oraz na poszanowaniu praw człowieka. Nasza szkoła to SZKOŁA pozytywnych emocji, bezpieczna i przyjazna dla uczniów; SZKOŁA, która zapewnia wysoki poziom edukacji i rzetelnie przygotowuje swoich uczniów do kolejnych etapów kształcenia; SZKOŁA, która likwiduje konieczność uzupełniania wiedzy poza szkołą w ramach korepetycji, zajęć dodatkowych czy kursów językowych; SZKOŁA, która gwarantuje ciągłość i spójność edukacyjną na wszystkich poziomach nauczania.

RACJONALNY PLAN ZAJĘĆ
Stworzyliśmy plan zajęć, w którym jest miejsce i czas zarówno na poznanie całości obowiązującego materiału i efektywną naukę języków obcych, jak i wzbogacanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce.

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
Klasy o małej liczbie osób pozwalają na optymalizację procesu dydaktycznego i pełne monitorowanie pojawiających się potrzeb i trudności.

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie dwóch języków obcych. Językiem wiodącym jest j. angielski, którego uczymy już od 1. klasy szkoły podstawowej. W klasie 5. wprowadzamy drugi język - j.niemiecki. Liczba godzin obu języków jest systematycznie zwiększana na każdym etapie edukacyjnym. Istotą nauki jest ciągłość programowa i gwarancja kontynuacji nauki na kolejnych szczeblach edukacji. Duży nacisk jest położony na konwersacje. Dzięki zwiększonej liczbie godzin uczniowie będą sukcesywnie przygotowywani pod kątem certyfikatów językowych. Metody nauczania są dostosowane do wieku uczniów. Uczymy poprzez twórcze działania, inscenizacje, zabawy, dramę, ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu, filmy, książki, projekty. Nieograniczone możliwości daje nam praca z tablicą multimedialną i całym systemem Interwrite oraz oprogramowaniem wydawnictwa Pearson Longmann. ( http://www.pearsonlongman.com/IWBsolutions/ - seria English Adventure ).

klasa_informatyczna

INFORMATYKA
Zajęcia prowadzone są w nowoczesnej pracowni komputerowej. W kolejnych latach chcemy aby nasi uczniowie mieli zajęcia poszerzone z informatyki.

DOSTĘP DO RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY
Krok po kroku tworzymy nowoczesną bibliotekę połączoną z czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi, której celem jest ułatwienie dostępu do różnych źródeł informacji, realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, potrzeb i zainteresowań uczniów oraz popularyzacja wiedzy. Nasze zbiory obejmują już kilkadziesiąt pozycji, głównie o charakterze popularno-naukowym ( albumy, encyklopedie, atlasy, słowniki itp. ).

NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA
Zajęcia odbywają się w odnowionym obiekcie szkolnym położonym w Niecieczy. Budynek odnowiono z myślą o bezpiecznym, przyjaznym i doskonale wyposażonym miejscu nauki oraz wypoczynku między zajęciami. Zajęcia odbywają się w salach multimedialnych wyposażonych w system Interwrite, czyli tablice interaktywne SchoolBoard ze stałym dostępem do Internetu, interaktywny system odpowiedzi i testów Interwrite PRS oraz bezprzewodowe tablety interaktywne SchoolPad. Do dyspozycji uczniów jest również pracownia komputerowa, salka gimnastyczna, funkcjonalna szatnia z systemem szafek indywidualnych, plac zabaw oraz rozległy teren zielony.

pilkarze

SPORT
Bardzo ważną rolę w przyjętym przez nas procesie kształcenia i wychowania odgrywa aktywność fizyczna. Zajęcia sportowe odbywają się w szkolnej salce gimnastycznej , na basenie, oraz mini-boisku trawiastym zlokalizowanym przy szkole, jak również na boisku LKS BRUK-BET. Zajęcia sportowe wprowadzone są do planu zajęć już w 1 klasie szkoły podstawowej. Uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć karate.

MUNDUREK SZKOLNY
Mundurek jest fantastycznym elementem identyfikacji wizualnej szkolnej społeczności. Nasi uczniowie noszą go z dumą i radością, a rodzice przyznają, że obok innych walorów, mundurek to duża oszczędność. Nasz mundurek to: granatowa kamizelka – dla dziewczynek dłuższa a dla chłopców krótsza.

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ
Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia (koła zainteresowań, koła naukowe), które służą rozwijaniu zdolności, umiejętności i zainteresowań, pracę indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Szkoła współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem i logopedą, organizuje zajęcia wyrównawcze i pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce.

plac_zabaw

BEZPIECZEŃSTWO
czyli z pierwszej strony... małe klasy, bliski kontakt z młodzieżą i skrojona na miarę potrzeb profilaktyka wychowawcza w myśl hasła: "zapobiegać, a nie leczyć" pozwalające na tworzenie szkoły bezpiecznej, o wysokiej kulturze organizacji; szkoły, w której uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, definiowania marzeń i zainteresowań, a nauczyciel jest autorytetem; szkoły pozytywnych emocji i wzajemnego wspierania się oraz co najważniejsze szkoły, o którą wszyscy dbamy i w której chce się być. zaś z drugiej strony... monitorowany budynek i teren szkoły.

WYPOCZYNEK
W szkole w czasie przerw i zajęć pozalekcyjnych można zagrać m.in. piłkarzyki, w tenisa stołowego oraz różnorodne gry planszowe. Ponadto w salach zajęć klas 1-3 zorganizowane są kąciki zabaw.

SPÓJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ OD PRZEDSZKOLA DO LICEUM...
...czyli nasze plany, w myśl których będziemy rozwijać się razem z naszymi uczniami i stopniowo budować ich ścieżkę edukacyjną aż do liceum. Dlatego warto zaufać nam jak najwcześniej i tym samym pozwolić, by potencjał Państwa dzieci miał szansę od początku rozwijać się w nowoczesnym wymiarze edukacji w poczuciu bezpieczeństwa, ładu i ciągłości edukacyjnej.

Serdecznie zapraszamy

Organ prowadzący wraz z całym gronem nauczycielskim

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy | 33-240 Żabno | Nieciecza 175 | tel. 014 645 69 47 | e-mail: sp.nieciecza@szkola.nieciecza.pl